4.3.07

Pozyskiwanie klientów biznesowych

UniKadr Szczecin :: Przebieg szkolenia: "...
# poznanie i ćwiczenie pożądanych umiejętności i zachowań z zakresu nawiązywania kontaktu z Klientem (list, rozmowa telefoniczna, spotkanie),
# uzmysłowienie na czym najbardziej zależy Klientom i w związku z tym, jakich używać argumentów, by ich przekonać i rozwiać wątpliwości,
# identyfikacja przewag konkurencyjnych firmy w stosunku do konkurencji, sposoby wykorzystania ich w walce o Klienta..."

Brak komentarzy: